La VI Biennal d'Art de Corbera d'Ebre vol seguir la mateixa filosofia que ens va portar a l'Ajuntament i l'Associació del Poble Vell a fer la I Biennal l'any 2009, i és la de donar a conèixer el Poble Vell de Corbera d'Ebre a través de la Cultura. Alhora ser també un espai de reflexió i un instrument de difusió dels Drets Humans i ensenyar  a través de l'art les diferents tendències de la creació artística actual.
Poble Vell de Corbera d'Ebre
II Biennal de Corbera d'Ebre

Declaració Universal dels Drets Humans.

La  VI Biennal de Corbera d'Ebre - Drets Humans 2019 segueix la mateixa filosofia que les anteriors biennals: continuar treballant a través de l’art per denunciar qualsevol actuació que estigui en contra dels drets de les persones.

La Biennal està centrada en els articles 9 i 10 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948. Aquests articles tracten de les garanties legals fonamentals que haurien d'oferir a les persones tots els ordenaments jurídics: immunitat enfront de la detenció arbitrària, el dret a un procés just i ràpid i la presumpció d' innocència.

Article 9

Ningú pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.

Article 10

Tota persona té dret, en règimen d'igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial, el qual decidirà tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal.

© 2008-2019 - Associació del Poble Vell de Corbera d'Ebre