La III Biennal d'Art de Corbera d'Ebre vol seguir la mateixa filosofia que ens va portar a l'Ajuntament i l'Associació del Poble Vell a fer la I Biennal l'any 2009, i és la de donar a conèixer el Poble Vell de Corbera d'Ebre a través de la Cultura. Alhora ser també un espai de reflexió i un instrument de difusió dels Drets Humans i ensenyar  a través de l'art les diferents tendències de la creació artística actual.
Poble Vell de Corbera d'Ebre
II Biennal de Corbera d'Ebre

Dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat. Dret d'asil.

La  V Biennal de Corbera d'Ebre - Drets Humans 2017 segueix la mateixa filosofia que les anteriors biennals: continuar treballant a través de l’art per denunciar qualsevol actuació que estigui en contra dels drets de les persones.

La Biennal està centrada en els articles 9 i 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948. Aquests dos articles versen sobre els drets que té qualsevol persona a ser respectada en el seu dret de viure en el seu propi país i en el cas que no fos així, el dret de ser acollida en un altre país. La V biennal vol denunciar totes les ignomínies que al llarg dels temps han patit multitud de persones i que encara avui en dia se segueixent produint.

Des de l'Associació del Poble Vell de Corbera d'Ebre volem agrair la Fundació el Solà de la Fatarella la seva col·laboració en aquesta biennal, cedint els seus espais expositius per acollir una part de les obres de la biennal.

Article 9
Dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat..

Ningú pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.

Article 14
Dret d'asil

1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n en altres països.

2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.

© 2008-2017 - Associació del Poble Vell de Corbera d'Ebre