La III Biennal d'Art de Corbera d'Ebre vol seguir la mateixa filosofia que ens va portar a l'Ajuntament i l'Associació del Poble Vell a fer la I Biennal l'any 2009, i és la de donar a conèixer el Poble Vell de Corbera d'Ebre a través de la Cultura. Alhora ser també un espai de reflexió i un instrument de difusió dels Drets Humans i ensenyar  a través de l'art les diferents tendències de la creació artística actual.
Poble Vell de Corbera d'Ebre
II Biennal de Corbera d'Ebre

Dret a una vivenda digna

La  III Biennal de Corbera d'Ebre - Drets Humans 2013 segueix la mateixa filosofia que les dues anteriors biennals: continuar treballant a través de l’art per denunciar qualsevol actuació que estigui en contra dels drets de les persones.

La Biennal està centrada en l'article 25.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948 i en l'article 47 de la Constitució espanyola de l'any 1977.

Article 25.1
Declaració Universal dels Drets Humans.

Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris [...].

Article 47
Constitució Espanyola

Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació.
La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics

© 2008-2013 - Associació del Poble Vell de Corbera d'Ebre