COMEBE

Actualment el Poble Vell forma part dels “Espais de la Batalla de l’Ebre”. Aquest està gestionat pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre ( COMEBE )


El Consorci és un ens adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de memòria democràtica, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.


El Consorci té per objecte la recuperació de la història i la memòria de la Batalla de l'Ebre, així com la posada en valor i la gestió dels vestigis i del patrimoni memorial en general que hi estan vinculats.


La posada en valor del patrimoni memorial de la Batalla de l'Ebre té com a finalitat contribuir al coneixement, la difusió dels espais i fets històrics de la Guerra Civil, per tal de fomentar la sensibilització envers la cultura de la pau i els valors democràtics en la societat.


El foment del patrimoni memorial vinculat a la Batalla de l'Ebre també té com a objectiu el desenvolupament del turisme de memòria i la contribució a la dinamització del territori.


La recuperació de la història i la memòria i la gestió patrimonial de la Batalla de l'Ebre es du a terme mitjançant la preservació, la conservació, el manteniment, la recerca, la documentació, la planificació i la difusió dels espais de memòria vinculats a aquest esdeveniment bèl·lic.


Més informació a:


- COMEBE

- Batalla de l'Ebre